FREIGHT บริการขนส่งระหว่างประเทศ  

FREIGHT บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะขนส่ง ใกล้ ขนส่ง ไกล ค่าใช้จ่ายก็ย่อมแตกต่างกัน และก็อยู่ที่ช่องทางด้วยซึ่งมีทั้ง ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางบก ขนส่งทางเรือ จะไปทางไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของสินค้าที่จะทำการขนส่งด้วยเช่นกัน ในการเลือกช่องทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อให้สินค้าของท่านถึงที่หมายตามกำหนดเวลาและประหยัดต้นทุนมากที่สุด ตามความเหมาะสมของแต่ละเงื่อนไขของสัญญาระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา ต่อลูกค้าของท่าน เพื่อให้สินค้าถึงที่หมายได้ตรงกับเวลาของความต้องการในการใช้ตามแนวคิด ของระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

FREIGHT บริการขนส่งระหว่างประเทศที่เราให้บริการ

FREIGHT บริการขนส่งระหว่างประเทศ เราให้บริการทั้งทางเรือ และ ทางอากาศ แบบครบวงจร ตั้งแต่รับสินค้า ณ จุดโรงงาน หรือจุดรับของท่าน ไปยังสนามบิน ครอบคลุมถึงการให้บริการพิธีการศุลกากรส่งออก กับ กรมศุลกากร และ ทำการขนส่งสินค้าของท่านไปยังปลายทางที่หมาย บริษัท บิซไทม์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด เรายินดีให้คำปรึกษาและแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกช่องทางการขนส่งเพื่อให้ต้นทุนของท่านเหมาะสมคุ้มค่าที่สุด

 

  • AIR FREIGHT บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทางอากาศ  

การขนส่งในช่องทางนี้ ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดสินค้าถึงปลายทางได้ทันเวลา เหมาะสำหรับงานขนส่งสินค้าประเภท สิ่งมีชีวิต วัตถุดิบอาหารที่ต้องการความสดใหม่ สินค้าเร่งด่วนประเภทยาทางการแพทย์ และ สินค้าที่มีมูลค่าสูงแต่มีขนาดเล็ก และ น้ำหนักเบา  ด้วยข้อจำกัดทางด้านพื้นที่การบรรทุก และ ใช้ระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็วจึงทำให้อัตราค่าขนส่งนั้นสูงที่สุดกว่าทุกช่องทาง

 

  • SEA FREIGHT บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทางเรือ 

ช่องทางขนส่งนี้เป็นช่องทางที่ใช้ระยะเวลานานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง ใช้เวลาน้อยสุดประมาณ 7 วัน เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ส่วนมากเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการความเร่งด่วน สินค้ามีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม และ วัตถุดิบการผลิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการขนส่งทางเรือสามารถขนส่งได้ในปริมาณที่สูงต่อลำเรือ พื้นที่การบรรทุกจำนวนมาก จึงทำให้การขนส่งมาต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งทางอากาศ

 

  • บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบก ( TRUCK )

การขนส่งทางบกโดยรถยนต์ นิยมใช้ขนส่งกรณีที่ประเทศผู้ซื้อและผู้ขายมีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งการขนส่งเรือนั้นมีข้อจำกัดทางด้าน ตำแหน่งของท่าเรือนำเข้า-ส่งออก กรณีประเทศผู้ซื้อไม่มีอาณาเขตติดทางทะเลจึงนิยมใช้การขนส่งทางบกโดยรถยนต์ แม้จะมีค่าขนส่งที่สูงกว่าทางเรือแต่เมื่อเทียบ กับค่าใช้จ่ายรวมแล้วกลับมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหากใช้การขนส่งทางเรือ ช่องทางที่มีหลายช่องทางย่อมเหมาะสมไปตามลักษณะและปริมาณของสินค้า