นำเข้าส่งออก ด้วยความถูกต้องย่อมสบายใจกว่า เพราะขั้นตอนการทำงานของชิปปิ้ง ที่ดำเนินการด้วยความถูกต้องและรัดกุมจะช่วยป้องกันปัญหาจากการถูกตรวจสอบย้อนหลัง ปัจจุบันนี้ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมายเพิ่มมากขึ้นเพื่อยับยั้งมิให้เกิดทุจริตในด้านการนำเข้าส่งออก ซึ่งนั้นหมายถึงการเลี่ยง ภาษีศุลกากร นั่นเอง

นำเข้าส่งออก ก็สามารถอยู่ได้แม้ไม่ต้องเลี่ยงภาษี


นำเข้าส่งออก ในอดีตนั้นธุรกิจ ต่างมีความระมัดระวังสูงเรื่องการเสียภาษีและคงไม่มีใครอยากจะเสียภาษีในอัตราสูงๆอย่างแน่นอน จึงเป็นที่มาว่าเกิดการค้นหา ชิปปิ้ง บางรายที่จะสามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อัตราภาษีนั้นลดลง ผู้ประกอบการบางรายนั้น มีความคาดหวังและวัดผลชิปปิ้งด้วยอัตราภาษี หากใครสามารถทำภาษีได้ลดลงได้ย่อมดีกว่า และ มักจะปฎิเสฐต่อความเป็นจริงในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจะยังยืนยันว่าสิ่งที่กระทำอยู่นี้แม้จะเป็นเรื่องที่ผิด แต่ยังคงทำได้ก็ทำไปก่อน แนวคิดนี้จึงต้องบอกว่ามันอาจไม่ดีสักเท่าไหร่ เพราะคุณเลี่ยงได้วันนี้ด้วยเหตุผลต่างๆนาหรือยังคงมีความเข้าใจอยู่ว่ามันถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าภาษีที่คุณได้ชำระขาดหายไปบางส่วนนั้น คุณจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เพราะสิ่งที่จะตามมาก็คือการตรวจสอบย้อนหลังนั่นเอง แม้ในส่วนของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องไปตามหลักการที่กำหนดไว้ บางรายก็ยังคงเข้าใจว่าถูกต้องและยังคงกระทำด้วยวิธีนี้ตลอดและมักมีคำพูดว่า ก็เคยทำมาแบบนี้ แต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ชัดเจนว่าสิ่งนี้ถูกต้องจริงหรือไม่ ในปัจจุบันเรื่องการเลี่ยงภาษีลดลงไปมากเนื่องจากเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่มีการปรับลดเรื่อยๆ เพียงแค่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข การใช้สิทธิ์ก็สามารถทำได้และลดภาษีลงได้โดยมิต้องกระทำความผิดทางกฏหมายในการเลี่ยงภาษี

เลี่ยงภาษีได้ก็โดนปรับได้

เป็นที่แน่นอนว่าการจ่ายภาษีที่น้อยย่อมเป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการบางรายเพราะทำให้ต้นทุนธุรกิจลดลงได้ แต่มักลืมคิดไปว่าหากมีการตรวจสอบย้อนหลังนั้นสิ่งที่จะต้องชำระอาจมาพร้อมกับค่าปรับได้ จึงควรที่จะสอบถาม ชิปปิ้ง ให้ดีในแง่ของความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ที่อาจจะเกิดในภายหลัง

ชิปปิ้ง 2 ราย ดำเนินการให้แตกต่างกัน

ในแง่ของจรรยาบรรณ ชิปปิ้ง ที่ดีควรให้ข้อมูลและคำแนะนำ ที่ถูกต้องแม่ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนั้นอาจจะขัดกับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น แนะนำว่าภาษีที่ต้องชำระที่ถูกต้องนั้นคือแบบใด ซึ่งอาจตรงกันข้ามกับสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ประกอบการที่อยากเห็นตัวเลขค่าภาษีน้อยๆ ในด้านนี้ขอแนะนำว่าควรพิจารณาในสิ่งที่เป็นหลักการของความถูกต้องเป็นอันดับแรก และ ชิปปิ้ง ที่ให้คำแนะนำที่ดีนั้นแม้ว่าตัวเลขอาจไม่สวยดังใจ แต่ที่แน่นอนคือมันคือสิ่งที่ถูกต้องและมิได้นำพาไปสู่การกระทำความผิดทางกฏหมายต่อ กรมศุลกากร