นำเข้าไม้แปรรูป จากต่างประเทศ เช่น ไม้สนต่างประเทศ และ ไม้แปรรูปอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการมากกว่าการนำเข้าสินค้าทั่วไป เนื่องจากเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมจากหน่วยงานอื่นนอกจากกรมศุลกากร อย่างเช่น กรมป่าไม้

ในแง่ของการนำเข้าจึงดูจะมีความยุ่งยากเนื่องจากกฏหมายและระเบียบของการดำเนินการ และการจัดทำออกใบควบคุมในการเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้ความละเอียดในการแปลงปริมาตรของต่างประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบระเบียบของไทย

การให้บริการพิธีการศุลกากร นำเข้าไม้แปรรูป ของเรา

บริษัท บิซไทม์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด ยินดีให้บริการในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ นำเข้าไม้แปรรูป ตั้งแต่เมื่อสินค้าของท่านมาถึงประเทศไทย เพียงท่านแจ้งรายละเอียดงานกับเรา เราก็สามารถให้คำแนะนำ และ การบริการแก่ท่านได้