พิธีการศุลกากรนำเข้า (CUSTOMS CLEARANCE)

พิธีการศุลกากรนำเข้า บริการงานและดำเนินการทางศุลกากร ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินการรวมไปถึงการชำระภาษีอากร ทั้งในส่วนสินค้านำเข้าแบบปกติซึ่งไม่มีการใช้สิทธิทางการค้า (FTA) และ การใช้สิทธิทางการค้า เช่น FORM D FORM E etc

นอกจากนี้เรายังให้บริการชิปปิ้งพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้าเช่น ไม้แปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมซึ่งเรามีประสบการณ์อันยาวนานในสายงานนี้ และ เรายินดีให้คำปรึกษาเช่นกัน