เอกสารนำเข้า ที่ใช้ติดต่อดำเนินการ และ ชิปปิ้งต้องการนำมาทำงานมีอะไรบ้าง และ สำคัญอย่างไรต่อการทำงาน โดยปกติแล้วขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารนำเข้า ควรจัดเตรียมให้พร้อมก่อนที่สินค้านั้นจะถูกขนส่งมาถึงท่าเรือของผู้ซื้อ ขอเอกสารเยอะจัง ทำไม  จุกจิกจัง อยากขอเรียนตรงนี้เลยว่า จุกจิก ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานย่อมดีกว่า จุกจิก ที่กรมศุลกากรนะครับ เพราะ ผู้ให้บริการ ที่ท่านจ้างมาเพื่อดำเนินการ และ หน้าที่ คือต้องทำทุกอย่างทุกหนทาง ให้งาน  ของท่านลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารนำเข้า ที่ ชิปปิ้ง ต้องขอจากท่านและจำเป็นมากในการทำงานโดยพื้นฐานเลยก็คือ BL-INVOICE-PACKING LIST และเป็นเอกสารหลักที่ จำเป็นต้องใช้ และ อาจมี เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม ในกรณีที่ใช้สิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ หรือ สินค้าควบคุมซึ่ง ผู้ให้บริการ จะแนะนำว่าควรใช้อะไรบ้างหลายท่านกังวงต่อการให้เอกสารกับ ชิปปิ้ง ด้วยเหตุผลต่างๆนาๆ การให้เอกสารที่ครบถ้วนกับผู้ให้บริการ ย่อมส่งผลที่ดี และ เพื่อการปฏิบัติงานยิ่งจะทำให้งานของท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ให้บริการของท่านเปรียบเหมือนคนของท่านเอง ก่อนที่ท่านจะเลือกหาผู้ให้บริการมาดูแลงานให้ ท่านก็คงต้องไว้ใจและเชื่อมั่นกับ ผู้ให้บริการ ของท่านเองอยู่แล้ว ความกังวลในด้านเอกสารคงตัดออกไปได้เลยครับ ส่วนเราในฐานะ บริษัท ผู้ให้บริการ พิธีการศุลกากร ก็คำนึงถึงสิ่งนี้มาโดยตลอด ความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจไร้ความกังวลต่อกันในงาน  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

  • B/L Bill of lading ส่วนนี้หากเป็นการนำเข้า  ต้องใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่สินค้าจะมาถึงซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตรวจเช็คความเรียบร้อยและความถูกต้อง
  • INVOICE ส่วนนี้สำคัญมากเพราะจะต้องนำรายละเอียดไปดำเนินการทางด้านภาษีอากร
  • PACKING LIST เพราะการตรวจสอบสินค้าตามอัตราส่วนที่กรมศุลกากรกำหนด ผู้ให้บริการ จะนำรายละเอียดส่วนนี้ไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อกำหนดอัตราส่วนตรวจสอบ

เอกสารนำเข้า จัดเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการ

การจะ นำเข้า ส่งออก นั้นแน่นอนว่า รายละเอียดและขั้นตอนย่อมมีความซับซ้อน และ การทำงานในปัจจุบัน ก็ไม่สามารถรอเวลาให้ยาวนานเกินไปได้ จึงต้องเตรียมพร้อมก่อนการดำเนินการ จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ซึ่งก็คงต้องเฉลี่ยเวลาให้กับหน่วยงานควบคุมด้วย และ ในส่วนของการดำเนินงานหลักด้วย

หากเป็นการดำเนินการในครั้งแรก คงต้องเตรียมการให้รอบคอบเลยทีเดียว เพราะหากผิดพลาดแล้วก็จะส่งผลให้ตารางงานการ นำเข้า ส่งออก ต้องขยับ เพราะแนวการคิดหลักในการทำธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ของแต่ละผู้ประกอบการ ส่วนมากแล้ว มักจะต้องการให้สินค้าดำเนินการส่งต่อผ่านมือด้วยเวลาที่สั้นที่สุด เป็นเหตุผลในแง่ของต้นทุนคงคลัง และ ต้นทุนทางการเงิน

นอกจากเอกสารที่กล่าวมาแล้วในงาน นำเข้า ส่งออก เอกสารอื่นๆก็อาจต้องมีเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีชนิดสินค้า เช่น  อาจต้องใช้

  • หนังสือรับรองอนุญาติ(CERTIFICATION OF GOODS)

การนำเข้าส่งออกถ้าเป็นสินค้าควบคุมซึ่ง ผู้ให้บริการ จะแจ้งรายละเอียดของการดำเนินการเป็นกรณีสินค้าไป และ จะแนะนำให้กับท่านกรณีที่สินค้าจำเป็นต้องมีเพื่อให้งาน  ดำเนินการด้วยความสะดวก การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร  จึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยปัจจุบันของการทำงาน จะ มีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้สินค้าที่นำเข้า ส่งออก นั้นอยู่ภายใต้กฏหมายที่ควบคุมไว้


เอกสารที่มากมายนั้นมีความจำเป็นอย่างไรนั้นการทำงานมักมีเหตุแห่งความไม่แน่นอนในด้านดุลพินิจของการตรวจสอบซึ่งหากเอกสารที่มีอยู่นั้นไม่สามารถชี้แจงได้โดยละเอียดก็ยังคงจำเป็นต้องขอเอกสารมาเพื่อเตรียมการในการดำเนินงานได้ทันทีโดยมิต้องเรียกเอกสารหรือค้นหาเอกสารการนำเข้าส่งออก เพิ่มเติม เพื่อลดเวลาการทำงานให้สั้นลง และ หากเอกสารนั้นมีความจำเป็นต้องให้ผู้ขายจากต่างประเทศเป็นผู้ส่งมาให้อาจต้องใช้เวลา เกินกว่า 1 วันทำการ นั่นหมายความว่า ระยะเวลาของการทำงานก็ต้องขยายออกไปอีก และ อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น