บริการขนส่ง สินค้าภายในประเทศ

บริการขนส่ง สินค้าภายในประเทศ เป็นหนึ่งในขั้นตอนในการทำงานของเราซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการชิปปิ้งพิธีการกับกรมศุลกากรนำเข้าแล้วเรามีบริการจัดส่งโดยรถบรรทุกตามความเหมาะสมของลักษณะสินค้า

บริการขนส่ง ของเรา

บริการขนส่งของเรารองรับได้หลากหลายประเภทงานขนส่ง ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยรถบรรทุกที่เรามีบริการให้ดังนี้

  • รถขนส่งบรรทุก 4 ล้อ(ปิคอัพ)
  • รถขนส่งบรรทุก 4 ล้อใหญ่
  • รถขนส่งบรรทุกขนาด 6 ล้อ
  • รถขนส่งบรรทุกขนาด 10 ล้อ และ 10 ล้อพ่วง ซึ่งมีทั้งดั๊มพ์ได้และไม่ได้
  • รถขนส่งบรรทุกขนาด 18 ล้อ (เทรลเลอร์) บรรทุกตู้สินค้า และ งานขนส่งประเภทพื้นเรียบไม่มีตู้สินค้า
  • รถขนส่งบรรทุกเทรลเลอร์ 22 ล้อ (เทรลเลอร์ 3 เพลา ) กรณีเพิ่มการรับน้ำหนักบรรทุกตามกฏหมายควบคุมน้ำหนัก

บริการขนส่ง สินค้าในงานชิปปิ้งรูปแบบที่หลากหลาย ในงานชิปปิ้งสินค้าในการนำเข้ามีหลากหลายรูปแบบเช่น งานนำเข้าสินค้าแบบตู้บรรจุรวม และเต็มตู้เพียงรายเดียว การขนส่งจึงขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าและประเภทด้วยเช่นกันการขนส่งสินค้าจึงต้องใช้รถบรรทุกในการบรรทุกขนส่งให้เหมาะสมและใช้พื้นที่การขนส่งได้คุ้มค่าที่สุดอีกทั้งปัจจัยในการจัดส่งสินค้านอกจากจะต้องดูขนาดและความเหมาะสมของรถบรรทุกแล้ว สถานปลายทางของผู้รับเหมาะสมกับการใช้รถหรือไม่เช่นบางสถานที่จัดส่งสินค้ามีพื้นที่หรือซอยที่แคบมากการจัดส่งสินค้าจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนจากรถขนาดบรรทุกใหญ่ไปเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กแต่อาจต้องใช้จำนวนรถที่มากขึ้นเช่นกัน

บริการขนส่ง สินค้าพร้อมแรงงานยกขน

หลายครั้งการขนส่งสินค้าอาจต้องการแรงงานเพิ่มเติมเพื่อการยกขนซึ่งทางเราก็สามารถจัดหาแรงงานเพื่อการยกขนในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแรงงานเพื่อการขนถ่ายสินค้าที่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทำการจัดส่งสินค้าในลักษณะบรรทุกไปทั้งตู้คอนเทนเนอร์