ชิปปิ้ง บริการงานพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกและการขนส่ง

ชิปปิ้ง เราคือผู้ให้บริการงานนำเข้าและส่งออก บริการงานพิธีการศุลกากรพร้อมการจัดส่ง ในงาน นำเข้า และ ส่งออก ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานด้านพิธีการศุลกากร ให้บริการงาน พิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออก และคำปรึกษาในแง่ของภาษีเพื่อการวางแผนของธุรกิจ

ชิปปิ้ง บิซไทม์

บริการงานชิปปิ้งของเรา

  • เราให้บริการโดยมุ่งที่ความคุ้มค่าในแง่ของต้นทุนทางภาษีต่อการทำธุรกิจด้วยคำแนะนำและทางเลือกที่สามารถทำให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในทางเลือกที่เราวิเคราะห์ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีการนำเข้า หรือการใช้สิทธิ์ FTA และ การขนส่ง ล้วนแล้วเป็นปัจจัยในการบริหารทั้งสิ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเราดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าของเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด


ชิปปิ้งคือผู้ให้บริการเสมือนคู่คิดทางธุรกิจ

  • ในการให้บริการเป็นที่แน่นอนว่าเราย่อมมอบคำแนะนำดีดีสำหรับผู้ใช้บริการกับทางเราซึ่งเปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางด้านการนำเข้าส่งออกให้ลูกค้ามีมิติในการวางแผนงานบริหารธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วนั้นในการบริการด้านอื่นๆสาขาวิชาชีพอื่นย่อมมีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาแต่สำหรับงานชิปปิ้งของเราแล้วคำปรึกษาที่เรามอบให้ลูกค้าเป็นบริการที่เราไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆแก่ลูกค้าเราจึงเปรียบเสมือนผู้ให้บริการในแบบคู่คิดให้กับธุรกิจของลูกค้า
บทบาทที่สำคัญของชิปปิ้ง
ชิปปิ้ง รวมบริการ

เพราะงานนำเข้าส่งออกเป็นขั้นตอนที่ละเอียดและมีขั้นตอนการทำงานพอสมควรประกอบกับระยะเวลาของการทำงานในการควบคุมต้นทุนมีระยะเวลาที่จำกัดและสั้น หากไม่มีความชำนาญเพียงพอจึงควรมอบหมายให้ เป็นผู้ดำเนินการให้เพื่อให้งานนำเข้าส่งออกเป็นไปตามระยะเวลาที่ต้องการ

ชิปปิ้งตามความเข้าใจนั้นเป็นแบบใด
  1. ชิปปิ้งคำนี้คำจำกัดความที่หลากหลายบางครั้งเรียกผู้ขนส่งระหว่างประเทศ และ ผู้ที่ให้บริการงานผ่านพิธีการศุลกากรก็ถูกเรียกว่าชิปปิ้ง เช่นกัน ที่ผ่านมานั้นคำนี้ถูกใช้เป็นคำเดียวกันโดยหมายถึงผู้ดำเนินการนำเข้าส่งออก ทั้งในส่วนการให้บริการการขนส่งเพียงอย่างเดียวก็ถูกเรียกว่าชิปปิ้ง ซึ่งเป็นการเรียกโดยรวมและย่อมมีข้อเสียที่ตามมาในความเข้าใจคือเมื่อเกิดกรณีปัญหาขึ้นมาระหว่างผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการ เช่น ให้บริการรับฝากซื้อสินค้าจากจีนพร้อมการให้บริการขนส่งและการนำเข้าในขั้นตอนเดียวหรือที่เรียกว่าชิปปิ้งจีน และ ปัญหาที่มักพบเจอก็คือ สินค้าที่นำเข้านั้นไม่สามารถนำเข้าได้ และ ถูกตรวจยึดสินค้า จนเกิดกรณีกล่าวโทษกันต่างๆนานา เพราะสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาติในการนำเข้า จึงถูกจับกุมและยึดสินค้า และ ทางชิปปิ้งจีนเอง บางรายก็ไม่สามารถคืนเงินมูลค่าสินค้าให้ได้จึงเป็นที่มาของคำว่าชิปปิ้งโกง ซึ่งนั่นก็เป็นการกล่าวต่อผู้ที่มีอาชีพชิปปิ้ง ในทางลบเสียทั้งหมด
  2. ที่เป็นผู้มีอาชีพในงานนำเข้าส่งออกจึงต้องบอกว่าจำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีตัวตนหรือไม่ เช่น มีสภาพเป็นนิติบุคคลแน่ชัดจริงหรือไม่ และมีหน่วยงานใดคอยกำกับรับรองหรือไม่ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ผู้ให้บริการ ที่ประกอบอาชีพในด้านนี้จริงๆนั้นต้องมีทะเบียนรับรองว่าเป็นตัวแทนในสายอาชีพกับทางกรมศุลกากรอย่างถูกต้องและมีทะเบียนที่รับรองการเป็นสมาชิกกับทางสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองจากทางกรมศุลกากรซึ่งนั่นจะสามารถระบุได้ถึงการมีตัวตนที่ชัดเจนของชิปปิ้ง ซึ่งผู้รับบริการจะสามารถวางใจใด้ว่าชิปปิ้งที่ขอรับบริการนั้นไม่ใช่ชิปปิ้งผีแน่ๆ
  3. ประเภทบุคคลในอดีตนั้นมีชิปปิ้งมากมายที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีความชำนาญในงานพิธีการศุลกากร ชิปปิ้งประเภทนี้มีการทำงานที่เสมือนกับชิปปิ้งในปัจจุบันซึ่งก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างบางบุคคลก็ดี และก็มีแบบแอบแฝงเช่นกันซึ่งก็ทำให้เกิดผลเสียต่อผู้นำเข้าส่งออกมาหลายรายแล้ว

ปัจจุบันคำว่าชิปปิ้งจึงถูกเหมารวมมาตามที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นมุมมองในด้านลบต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากเนื่องจากมีคนบางกลุ่มที่แอบอ้างในการดำเนินการดังกว่าและแอบอ้างว่าเป็นชิปปิ้งแต่การดำเนินการนั้นกลับไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบที่ถูกต้องและเคยมีกรณีที่หลอกรับเงินก็มีเช่นกัน ลักษณะหรือ ประเภทนี้จะถูกเรียกว่าชิปปิ้งผี และเป็นจุดเริ่มต้นในภาพทางลบในสายตาของผู้ประกอบการ ทำให้ความไว้วางใจต่อชิปปิ้งนั้นลดลง ความสัมพันธ์และความไว้วางใจ สำคัญอย่างไร คงต้องบอกว่าความไว้วางใจนั้นผู้ประกอบการบางรายมักไม่กล้าเปิดเผยจุดที่เป็นความเสี่ยงในด้านของการนำเข้าส่งออกด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการให้ชิปปิ้งได้ล่วงรู้จนนำมาสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ด้วยความไม่ไว้วางในต่อ ผู้ให้บริการ นี่เองจึงทำให้การให้ข้อมูลต่อชิปปิ้งมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและส่งผลต่อการสำแดงสินค้าทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ประจำ และ ความผิดพลาดนี้ ก็คือผู้ที่รับความผิดและถูกมองว่าไม่มีความสามารถ จนกลายเป็น ทัศนคติให้มีความระมัดระวังต่อชิปปิ้งซึ่งเป็นคำบอกกล่าวปากต่อปากว่าให้ระวังชิปปิ้งเป็นเรื่องที่แก้ไขทัศนคติให้หายไปนั้น คงทำได้ยากแต่โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการมักจะมีชิปปิ้งที่ไว้วางใจได้และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้ให้บริการงานเนื่องจากลักษณะการให้บริการงานชิปปิ้งนั้นผู้ที่เป็นชิปปิ้งคู่บริการจะมีความชำนาญในตัวสินค้าของผู้ประกอบการเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นคู่ขากันไปแล้ว เพราะการนำเข้าส่งออกการดำเนินการจำเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้ต้นทุนการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากค่าเช่าตู้สินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานล่าช้า ปัจจุบันทางกรมศุลกากรพยายามที่จะจัดระเบียบผู้ให้บริการนอกระบบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นชิปปิ้งที่มีคามเสี่ยงต่อการหลอกลวงผู้ประกอบการให้เกิดความเสียหายตลอดจนการแอบอ้างต่างๆนานา ซึ่งจะออกเป็นมาตรการในแง่ของระเบียบในการปฏิบัติงานพิธีการนำเข้าส่งออกให้ผู้ที่เป็นตัวแทนนั้นต้องมีสังกัดที่ชัดเจนซึ่งสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยก็คงต้องรับหน้าที่ในการร่วมมือในจุดนี้ด้วยเช่นกันในการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของสมาชิก เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ มีมาตรฐานมากขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจบริการ และ งานแบบต่อเนื่องแม้ว่างานพิธีการศุลกากรอาจเป็นงานบริการหลักและการให้บริการอาจดูเหมือนจะเสร็จสิ้นขั้นตอนแค่การดำเนินการงานเอกสารกับกรมศุลกากรเพียงเท่านั้น แต่ความต่อเนื่องของงานนั้นยังคงไม่เสร็จสิ้นการจัดส่ง มีทั้งในรูปแบบปกติคือเป็นการจัดส่งรถขนส่งไปยังสถานที่รับสินค้าของผู้ใช้บริการ แต่สำหรับบางงานก็ต้องการปัจจัยสนับสนุนในด้านอื่นเช่นแรงงานยกขนบางสถานที่นั้นอาจมีอุปกรณ์และแรงงานไว้พร้อมสำหรับการดำเนินงานในส่วนนี้ แต่หากไม่มีนั้นผู้ใช้บริการอาจจัดหาเองแต่หากการจัดหาของผู้ใช้บริการดูมีความยุ่งยากทางเรามีบริการแรงงานยกขนในกรณีที่สถานที่่หรือลักษณะการขนถ่ายมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานบุคลากรในการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ การจัดหาส่วนเสริมของบริการในสายงานนำเข้าส่งออกและการค้าระหว่างประเทศเหตุใดหน้าที่นี้ส่วนมากจึงเป็น หน้าที่เพิ่มเติม หรือ ง่ายๆก็คือการบริการในส่วนเสริมที่จำเป็นต้องมีนั้นอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการของการทำงาน และการควบรวมให้ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทนผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างให้ทำงาน และการมอบหมายนี้เหตุผลหลักก็คือเพื่อความรวดเร็วต่อการดำเนินงาน งานบริการนี้จึงต้อง เป็นผู้มีบทบาทในการดำเนินงาน นำเข้าส่งออก ในส่วนนี้แทนผู้ประกอบการก็เป็นเพียงแค่ความสะดวกต่อการทำงานของผู้ว่าจ้างซึ่งมีลักษณะแนวคิดเดียวกันกับ ONE STOP SERVICE เพราะในขั้นตอนการทำงาน หากมีผู้จัดหาส่วนเสริมแยกตามหน้าที่อาจทำให้ขั้นตอนการทำงานล่าช้าออกไปเมื่อเทียบกับการที่ เป็นผู้จัดหาแบบเบ็ดเสร็จ ผู้ให้บริการ จึงเหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมโยงจากหลายบริการ เช่น ภาคการขนส่งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึง เครื่องมือในการทำงาน พร้อมแรงงานบุคลากรหากบางชนิดของงานมีความจำเป็นต้องใช้การถ่ายโดยแรงงานบุคคลากร