บริษัท บิซไทม์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด เราคือผู้ให้บริการงานพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก ทางเรือ และ อากาศ และการขนส่งภายในประเทศ

บริการ นำเข้า-ส่งออก ทางเรือ และ อากาศ

บริการขนส่ง ภายในประเทศ

บริการพิธีการศุลกากร